PKP EU07-468

<kuid:202789:1532>

Author: zgred07
Kind: traincar
Build: 2.0
Size: 4.29MB
Uploaded: 2019-09-07
Web-site: kolej.boo.pl
Loadings:
189
-
1
+

PKP EU07-468


EU07- seria normalnotorowych uniwersalnych lokomotyw elektrycznych, produkcji polskiej na licencji angielskiej. Podobnie, jak inne lokomotywy elektryczne i zestawy trakcyjne eksploatowane w Polsce, EU07 pracuja w sieci trakcyjnej pradu stalego, o napieciu 3 kV.

Author: zgred07

  PKP EU07-468
 • $screenshot$.jpg 51.99KB
 • 303e_body
 • 303e.im 364.70KB
 • 303e.lm.txt 257 bytes
 • 303e_aku.texture.txt 31 bytes
 • 303e_aku.tga 192.04KB
 • 303e_base_l.texture.txt 34 bytes
 • 303e_base_l.tga 768.04KB
 • 303e_base_p.texture.txt 34 bytes
 • 303e_base_p.tga 768.04KB
 • 303e_bufor.texture.txt 33 bytes
 • 303e_bufor.tga 48.04KB
 • 303e_c1.texture.txt 30 bytes
 • 303e_c1.tga 384.04KB
 • 303e_c2.texture.txt 30 bytes
 • 303e_c2.tga 384.04KB
 • 303e_cien-303e_cien_a.texture.txt 55 bytes
 • 303e_cien.tga 24.04KB
 • 303e_cien_a.bmp 24.05KB
 • 303e_cz.texture.txt 30 bytes
 • 303e_cz.tga 12.04KB
 • 303e_czolo.texture.txt 33 bytes
 • 303e_czolo.tga 384.04KB
 • 303e_dach.texture.txt 32 bytes
 • 303e_dach.tga 768.04KB
 • 303e_dach_d.texture.txt 34 bytes
 • 303e_dach_d.tga 48.04KB
 • 303e_drab.texture.txt 32 bytes
 • 303e_drab.tga 3.04KB
 • 303e_drab_cz.texture.txt 35 bytes
 • 303e_drab_cz.tga 3.04KB
 • 303e_electric.texture.txt 36 bytes
 • 303e_electric.tga 24.04KB
 • 303e_fotel.texture.txt 33 bytes
 • 303e_fotel.tga 24.04KB
 • 303e_g.texture.txt 29 bytes
 • 303e_g.tga 24.04KB
 • 303e_gniazdo.texture.txt 35 bytes
 • 303e_gniazdo.tga 48.04KB
 • 303e_kab.texture.txt 31 bytes
 • 303e_kab.tga 192.04KB
 • 303e_lamp-303e_lamp.texture.txt 53 bytes
 • 303e_lamp.bmp 64.06KB
 • 303e_lamp.texture.txt 32 bytes
 • 303e_lamp.tga 192.04KB
 • 303e_low.im 164.00KB
 • 303e_lust.texture.txt 32 bytes
 • 303e_lust.tga 3.04KB
 • 303e_pl_1.texture.txt 32 bytes
 • 303e_pl_1.tga 12.04KB
 • 303e_pl_2.texture.txt 32 bytes
 • 303e_pl_2.tga 12.04KB
 • 303e_polka.texture.txt 33 bytes
 • 303e_polka.tga 3.04KB
 • 303e_pr.texture.txt 30 bytes
 • 303e_pr.tga 3.04KB
 • 303e_pr_2.texture.txt 32 bytes
 • 303e_pr_2.tga 3.04KB
 • 303e_pr_3.texture.txt 32 bytes
 • 303e_pr_3.tga 3.04KB
 • 303e_pr_4.texture.txt 32 bytes
 • 303e_pr_4.tga 12.04KB
 • 303e_przew.texture.txt 33 bytes
 • 303e_przew.tga 12.04KB
 • 303e_ryn.texture.txt 31 bytes
 • 303e_ryn.tga 3.04KB
 • 303e_sprzeg.texture.txt 34 bytes
 • 303e_sprzeg.tga 12.04KB
 • 303e_tr.texture.txt 30 bytes
 • 303e_tr.tga 12.04KB
 • 303e_vlow.im 37.32KB
 • 303e_w_1-303e_w_1_a.texture.txt 53 bytes
 • 303e_w_1-303e_w_1_a_b.texture.txt 55 bytes
 • 303e_w_1.tga 96.04KB
 • 303e_w_1_a.bmp 96.05KB
 • 303e_w_1_a_b.bmp 32.21KB
 • 303e_w_2-303e_w_2_a.texture.txt 53 bytes
 • 303e_w_2-303e_w_2_a_b.texture.txt 55 bytes
 • 303e_w_2.tga 96.04KB
 • 303e_w_2_a.bmp 96.05KB
 • 303e_w_2_a_b.bmp 32.34KB
 • 303e_wenty.texture.txt 33 bytes
 • 303e_wenty.tga 12.04KB
 • 303e_ws.texture.txt 30 bytes
 • 303e_ws.tga 3.04KB
 • 303e_wyc.texture.txt 31 bytes
 • 303e_wyc.tga 3.04KB
 • 4e_lamp.texture.txt 30 bytes
 • 4e_lamp.tga 48.04KB
 • idle_cz.texture.txt 30 bytes
 • idle_cz.tga 3.04KB
 • idle_z.texture.txt 29 bytes
 • idle_z.tga 3.04KB
 • kon.texture.txt 26 bytes
 • kon.tga 24.04KB
 • kon2.texture.txt 27 bytes
 • kon2.tga 12.04KB
 • lamp2.texture.txt 28 bytes
 • lamp2.tga 48.04KB
 • lamp2s-lamp2s.texture.txt 47 bytes
 • lamp2s.bmp 3.05KB
 • lamp2s.tga 3.04KB
 • okna-okna.texture.txt 43 bytes
 • okna.bmp 5.05KB
 • okna.tga 12.04KB
 • plog.tga 384.04KB
 • polka_a-polka_a.texture.txt 49 bytes
 • polka_a.bmp 2.06KB
 • polka_a.tga 6.04KB
 • shp-shp.texture.txt 41 bytes
 • shp.bmp 8.06KB
 • shp.tga 24.04KB
 • config.txt 5.40KB
 • eu07.gs 11.49KB
 • eu07_art
 • eu07_art_512.texture.txt 71 bytes
 • eu07_art_512.tga 1.00MB
 • eu07_art_icon.texture.txt 75 bytes
 • eu07_art_icon.tga 32.04KB

zastrzegam sobie wszystkie prawa do tego modelu. Nie wolno modyfikowac i sprzedawac bez mojej zgody

Фотографии пользователей

Еще никто не добавил фото этого объекта