Południowa Wielkopolska finał

<kuid:405057:100175>

Author: ViciA_007
Kind: map
Build: 4.5
Size: 9.31MB
Uploaded: 2019-07-06
Loadings:
75
-
0
+

Południowa Wielkopolska finał

  Południowa Wielkopolska finał
 • config.txt 179.56KB
 • mapfile.amd 129.63KB
 • mapfile.bmk 330 bytes
 • mapfile.gnd 27.67KB
 • mapfile.lyr 25 bytes
 • mapfile.map 3.27MB
 • mapfile.not 23.80KB
 • mapfile.trc 32 bytes
 • mapfile_-10_-1.gnd 37.95KB
 • mapfile_-10_-1.obs 9.18KB
 • mapfile_-10_-1.trk 18.61KB
 • mapfile_-10_-1.vtx 24.33KB
 • mapfile_-11_-1.gnd 34.06KB
 • mapfile_-11_-1.obs 14.49KB
 • mapfile_-11_-1.trk 25.80KB
 • mapfile_-11_-1.vtx 31.93KB
 • mapfile_-11_-2.gnd 31.55KB
 • mapfile_-11_-2.obs 605 bytes
 • mapfile_-11_-2.trk 9.63KB
 • mapfile_-11_-2.vtx 12.08KB
 • mapfile_-12_-1.gnd 26.48KB
 • mapfile_-12_-1.obs 1.45KB
 • mapfile_-12_-1.trk 5.70KB
 • mapfile_-12_-1.vtx 7.44KB
 • mapfile_-12_-2.gnd 32.51KB
 • mapfile_-12_-2.obs 12.76KB
 • mapfile_-12_-2.trk 27.96KB
 • mapfile_-12_-2.vtx 31.56KB
 • mapfile_-13_-2.gnd 27.52KB
 • mapfile_-13_-2.obs 5.02KB
 • mapfile_-13_-2.trk 17.71KB
 • mapfile_-13_-2.vtx 19.13KB
 • mapfile_-13_-3.gnd 43.04KB
 • mapfile_-13_-3.obs 16.32KB
 • mapfile_-13_-3.trk 29.17KB
 • mapfile_-13_-3.vtx 39.54KB
 • mapfile_-14_-1.gnd 20.83KB
 • mapfile_-14_-1.obs 3.04KB
 • mapfile_-14_-1.trk 5.86KB
 • mapfile_-14_-1.vtx 7.07KB
 • mapfile_-14_-2.gnd 26.93KB
 • mapfile_-14_-2.obs 2.76KB
 • mapfile_-14_-2.trk 20.44KB
 • mapfile_-14_-2.vtx 21.54KB
 • mapfile_-14_-3.gnd 45.10KB
 • mapfile_-14_-3.obs 15.87KB
 • mapfile_-14_-3.trk 34.46KB
 • mapfile_-14_-3.vtx 45.66KB
 • mapfile_-14_-4.gnd 43.92KB
 • mapfile_-14_-4.obs 20.67KB
 • mapfile_-14_-4.trk 32.86KB
 • mapfile_-14_-4.vtx 38.43KB
 • mapfile_-15_-1.gnd 37.20KB
 • mapfile_-15_-1.obs 18.57KB
 • mapfile_-15_-1.trk 21.10KB
 • mapfile_-15_-1.vtx 31.01KB
 • mapfile_-15_-4.gnd 43.72KB
 • mapfile_-15_-4.obs 28.65KB
 • mapfile_-15_-4.trk 54.26KB
 • mapfile_-15_-4.vtx 73.34KB
 • mapfile_-15_0.gnd 24.47KB
 • mapfile_-15_0.obs 1.92KB
 • mapfile_-15_0.trk 5.29KB
 • mapfile_-15_0.vtx 6.14KB
 • mapfile_-16_-4.gnd 44.19KB
 • mapfile_-16_-4.obs 11.78KB
 • mapfile_-16_-4.trk 43.59KB
 • mapfile_-16_-4.vtx 55.50KB
 • mapfile_-16_0.gnd 27.96KB
 • mapfile_-16_0.obs 5.86KB
 • mapfile_-16_0.trk 16.54KB
 • mapfile_-16_0.vtx 22.84KB
 • mapfile_-16_1.gnd 29.03KB
 • mapfile_-16_1.obs 6.40KB
 • mapfile_-16_1.trk 14.09KB
 • mapfile_-16_1.vtx 14.49KB
 • mapfile_-16_2.obs 20 bytes
 • mapfile_-17_-4.gnd 44.29KB
 • mapfile_-17_-4.obs 13.01KB
 • mapfile_-17_-4.trk 27.36KB
 • mapfile_-17_-4.vtx 32.49KB
 • mapfile_-17_-5.gnd 40.65KB
 • mapfile_-17_-5.obs 617 bytes
 • mapfile_-17_-5.trk 1.57KB
 • mapfile_-17_-5.vtx 2.25KB
 • mapfile_-17_1.gnd 31.59KB
 • mapfile_-17_1.obs 11.86KB
 • mapfile_-17_1.trk 12.04KB
 • mapfile_-17_1.vtx 15.05KB
 • mapfile_-17_2.gnd 50.73KB
 • mapfile_-17_2.obs 7.41KB
 • mapfile_-17_2.trk 12.45KB
 • mapfile_-17_2.vtx 15.61KB
 • mapfile_-18_-4.gnd 45.28KB
 • mapfile_-18_-4.obs 4.63KB
 • mapfile_-18_-4.trk 10.87KB
 • mapfile_-18_-4.vtx 14.49KB
 • mapfile_-18_-5.gnd 48.04KB
 • mapfile_-18_-5.obs 35.76KB
 • mapfile_-18_-5.trk 43.28KB
 • mapfile_-18_-5.vtx 60.14KB
 • mapfile_-18_-6.gnd 37.76KB
 • mapfile_-18_-6.obs 43.10KB
 • mapfile_-18_-6.trk 55.64KB
 • mapfile_-18_-6.vtx 75.22KB
 • mapfile_-18_2.gnd 34.21KB
 • mapfile_-18_2.obs 20.95KB
 • mapfile_-18_2.trk 35.00KB
 • mapfile_-18_2.vtx 43.65KB
 • mapfile_-18_3.gnd 30.61KB
 • mapfile_-18_3.obs 3.94KB
 • mapfile_-18_3.trk 1.35KB
 • mapfile_-18_3.vtx 2.06KB
 • mapfile_-19_-5.obs 276 bytes
 • mapfile_-19_-6.gnd 48.24KB
 • mapfile_-19_-6.obs 68.98KB
 • mapfile_-19_-6.trk 70.72KB
 • mapfile_-19_-6.vtx 94.52KB
 • mapfile_-19_-7.gnd 27.94KB
 • mapfile_-19_-7.obs 3.23KB
 • mapfile_-19_-7.trk 4.42KB
 • mapfile_-19_-7.vtx 5.59KB
 • mapfile_-19_2.gnd 34.53KB
 • mapfile_-19_2.obs 8.40KB
 • mapfile_-19_2.trk 8.94KB
 • mapfile_-19_2.vtx 13.94KB
 • mapfile_-19_3.gnd 32.26KB
 • mapfile_-19_3.obs 18.22KB
 • mapfile_-19_3.trk 19.61KB
 • mapfile_-19_3.vtx 26.55KB
 • mapfile_-1_-1.gnd 28.97KB
 • mapfile_-1_-1.obs 10.28KB
 • mapfile_-1_-1.trk 12.56KB
 • mapfile_-1_-1.vtx 16.90KB
 • mapfile_-1_0.gnd 43.09KB
 • mapfile_-1_0.obs 41.08KB
 • mapfile_-1_0.trk 56.21KB
 • mapfile_-1_0.vtx 72.63KB
 • mapfile_-20_-6.gnd 40.87KB
 • mapfile_-20_-6.obs 29.82KB
 • mapfile_-20_-6.trk 27.36KB
 • mapfile_-20_-6.vtx 36.76KB
 • mapfile_-20_-7.gnd 24.70KB
 • mapfile_-20_-7.obs 1.20KB
 • mapfile_-20_-7.trk 5.35KB
 • mapfile_-20_-7.vtx 5.77KB
 • mapfile_-20_3.gnd 36.64KB
 • mapfile_-20_3.obs 20.41KB
 • mapfile_-20_3.trk 30.59KB
 • mapfile_-20_3.vtx 39.91KB
 • mapfile_-20_4.obs 20 bytes
 • mapfile_-21_-6.gnd 44.85KB
 • mapfile_-21_-6.obs 17.64KB
 • mapfile_-21_-6.trk 27.85KB
 • mapfile_-21_-6.vtx 38.98KB
 • mapfile_-21_3.gnd 39.05KB
 • mapfile_-21_3.obs 21.64KB
 • mapfile_-21_3.trk 18.10KB
 • mapfile_-21_3.vtx 27.11KB
 • mapfile_-22_-6.gnd 34.94KB
 • mapfile_-22_-6.obs 17.85KB
 • mapfile_-22_-6.trk 41.33KB
 • mapfile_-22_-6.vtx 54.62KB
 • mapfile_-22_-7.gnd 31.06KB
 • mapfile_-22_-7.obs 17.22KB
 • mapfile_-22_-7.trk 23.85KB
 • mapfile_-22_-7.vtx 27.11KB
 • mapfile_-22_-8.gnd 31.77KB
 • mapfile_-22_-8.obs 18.97KB
 • mapfile_-22_-8.trk 20.65KB
 • mapfile_-22_-8.vtx 23.03KB
 • mapfile_-22_-9.gnd 28.51KB
 • mapfile_-22_-9.obs 18.94KB
 • mapfile_-22_-9.trk 45.78KB
 • mapfile_-22_-9.vtx 56.12KB
 • mapfile_-22_3.gnd 27.82KB
 • mapfile_-22_3.obs 7.85KB
 • mapfile_-22_3.trk 6.47KB
 • mapfile_-22_3.vtx 9.67KB
 • mapfile_-22_4.gnd 40.88KB
 • mapfile_-22_4.obs 12.62KB
 • mapfile_-22_4.trk 8.17KB
 • mapfile_-22_4.vtx 10.04KB
 • mapfile_-23_-10.gnd 24.11KB
 • mapfile_-23_-10.obs 8.70KB
 • mapfile_-23_-10.trk 11.11KB
 • mapfile_-23_-10.vtx 16.90KB
 • mapfile_-23_-9.gnd 22.13KB
 • mapfile_-23_-9.obs 3.85KB
 • mapfile_-23_-9.trk 8.16KB
 • mapfile_-23_-9.vtx 10.60KB
 • mapfile_-23_4.gnd 41.96KB
 • mapfile_-23_4.obs 17.44KB
 • mapfile_-23_4.trk 14.47KB
 • mapfile_-23_4.vtx 23.82KB
 • mapfile_-23_5.obs 154 bytes
 • mapfile_-24_-10.gnd 32.69KB
 • mapfile_-24_-10.obs 14.21KB
 • mapfile_-24_-10.trk 4.36KB
 • mapfile_-24_-10.vtx 3.92KB
 • mapfile_-24_4.gnd 41.36KB
 • mapfile_-24_4.obs 16.81KB
 • mapfile_-24_4.trk 31.64KB
 • mapfile_-24_4.vtx 41.03KB
 • mapfile_-24_5.gnd 26.51KB
 • mapfile_-24_5.obs 9.72KB
 • mapfile_-24_5.trk 3.87KB
 • mapfile_-24_5.vtx 5.77KB
 • mapfile_-25_-10.gnd 37.68KB
 • mapfile_-25_-10.obs 39.40KB
 • mapfile_-25_-10.trk 9.99KB
 • mapfile_-25_-10.vtx 8.74KB
 • mapfile_-25_4.gnd 29.20KB
 • mapfile_-25_4.trk 796 bytes
 • mapfile_-25_4.vtx 970 bytes
 • mapfile_-25_5.gnd 33.28KB
 • mapfile_-25_5.obs 15.05KB
 • mapfile_-25_5.trk 18.10KB
 • mapfile_-25_5.vtx 22.12KB
 • mapfile_-26_-10.gnd 31.78KB
 • mapfile_-26_-10.obs 15.48KB
 • mapfile_-26_-10.trk 10.27KB
 • mapfile_-26_-10.vtx 13.56KB
 • mapfile_-26_-11.gnd 23.56KB
 • mapfile_-26_-11.obs 5.06KB
 • mapfile_-26_-11.trk 4.61KB
 • mapfile_-26_-11.vtx 6.33KB
 • mapfile_-26_5.gnd 36.18KB
 • mapfile_-26_5.obs 5.81KB
 • mapfile_-26_5.trk 3.06KB
 • mapfile_-26_5.vtx 3.73KB
 • mapfile_-26_6.gnd 48.53KB
 • mapfile_-26_6.obs 13.38KB
 • mapfile_-26_6.trk 9.25KB
 • mapfile_-26_6.vtx 12.27KB
 • mapfile_-26_7.obs 93 bytes
 • mapfile_-27_-10.gnd 21.93KB
 • mapfile_-27_-10.obs 1.19KB
 • mapfile_-27_-10.trk 2.88KB
 • mapfile_-27_-10.vtx 3.73KB
 • mapfile_-27_-11.gnd 37.11KB
 • mapfile_-27_-11.obs 10.93KB
 • mapfile_-27_-11.trk 19.82KB
 • mapfile_-27_-11.vtx 27.29KB
 • mapfile_-27_6.gnd 34.52KB
 • mapfile_-27_6.obs 8.67KB
 • mapfile_-27_6.trk 8.95KB
 • mapfile_-27_6.vtx 14.68KB
 • mapfile_-27_7.gnd 43.48KB
 • mapfile_-27_7.obs 23.29KB
 • mapfile_-27_7.trk 25.62KB
 • mapfile_-27_7.vtx 34.72KB
 • mapfile_-27_8.gnd 44.03KB
 • mapfile_-27_8.obs 14.50KB
 • mapfile_-27_8.trk 12.46KB
 • mapfile_-27_8.vtx 16.35KB
 • mapfile_-27_9.gnd 32.39KB
 • mapfile_-27_9.obs 10.81KB
 • mapfile_-27_9.trk 9.81KB
 • mapfile_-27_9.vtx 13.75KB
 • mapfile_-28_-11.gnd 48.54KB
 • mapfile_-28_-11.obs 13.33KB
 • mapfile_-28_-11.trk 10.03KB
 • mapfile_-28_-11.vtx 14.12KB
 • mapfile_-28_10.obs 166 bytes
 • mapfile_-28_9.gnd 42.17KB
 • mapfile_-28_9.obs 21.49KB
 • mapfile_-28_9.trk 35.44KB
 • mapfile_-28_9.vtx 50.52KB
 • mapfile_-29_-11.gnd 40.93KB
 • mapfile_-29_-11.obs 18.25KB
 • mapfile_-29_-11.trk 3.49KB
 • mapfile_-29_-11.vtx 5.03KB
 • mapfile_-29_-12.gnd 36.92KB
 • mapfile_-29_-12.obs 30.17KB
 • mapfile_-29_-12.trk 16.95KB
 • mapfile_-29_-12.vtx 20.80KB
 • mapfile_-29_10.gnd 29.98KB
 • mapfile_-29_10.obs 7.65KB
 • mapfile_-29_10.trk 6.95KB
 • mapfile_-29_10.vtx 12.08KB
 • mapfile_-29_9.gnd 30.23KB
 • mapfile_-29_9.obs 7.02KB
 • mapfile_-29_9.trk 9.33KB
 • mapfile_-29_9.vtx 11.89KB
 • mapfile_-2_-1.gnd 32.79KB
 • mapfile_-2_-1.obs 15.23KB
 • mapfile_-2_-1.trk 23.06KB
 • mapfile_-2_-1.vtx 28.98KB
 • mapfile_-2_0.gnd 37.34KB
 • mapfile_-2_0.obs 8.99KB
 • mapfile_-2_0.trk 14.73KB
 • mapfile_-2_0.vtx 17.65KB
 • mapfile_-30_-11.obs 215 bytes
 • mapfile_-30_-12.gnd 48.89KB
 • mapfile_-30_-12.obs 60.63KB
 • mapfile_-30_-12.trk 38.40KB
 • mapfile_-30_-12.vtx 50.67KB
 • mapfile_-30_10.gnd 38.95KB
 • mapfile_-30_10.obs 11.93KB
 • mapfile_-30_10.trk 20.21KB
 • mapfile_-30_10.vtx 28.22KB
 • mapfile_-31_-12.gnd 37.99KB
 • mapfile_-31_-12.obs 62.50KB
 • mapfile_-31_-12.trk 51.83KB
 • mapfile_-31_-12.vtx 65.73KB
 • mapfile_-31_-13.gnd 35.27KB
 • mapfile_-31_-13.obs 410 bytes
 • mapfile_-31_-13.trk 3.79KB
 • mapfile_-31_-13.vtx 5.03KB
 • mapfile_-31_10.gnd 30.81KB
 • mapfile_-31_10.obs 2.63KB
 • mapfile_-31_10.trk 10.42KB
 • mapfile_-31_10.vtx 14.49KB
 • mapfile_-31_9.gnd 35.88KB
 • mapfile_-31_9.obs 5.58KB
 • mapfile_-31_9.trk 10.43KB
 • mapfile_-31_9.vtx 14.12KB
 • mapfile_-32_-12.gnd 26.51KB
 • mapfile_-32_-12.obs 9.53KB
 • mapfile_-32_-12.trk 13.09KB
 • mapfile_-32_-12.vtx 18.95KB
 • mapfile_-32_-13.gnd 28.42KB
 • mapfile_-32_-13.obs 12.28KB
 • mapfile_-32_-13.trk 15.30KB
 • mapfile_-32_-13.vtx 22.10KB
 • mapfile_-32_8.gnd 40.53KB
 • mapfile_-32_8.obs 5.09KB
 • mapfile_-32_8.trk 6.30KB
 • mapfile_-32_8.vtx 6.14KB
 • mapfile_-32_9.gnd 36.27KB
 • mapfile_-32_9.obs 18.96KB
 • mapfile_-32_9.trk 22.24KB
 • mapfile_-32_9.vtx 31.38KB
 • mapfile_-33_-12.gnd 23.53KB
 • mapfile_-33_-12.trk 223 bytes
 • mapfile_-33_-13.gnd 32.54KB
 • mapfile_-33_-13.obs 8.24KB
 • mapfile_-33_-13.trk 16.03KB
 • mapfile_-33_-13.vtx 27.70KB
 • mapfile_-33_7.gnd 34.24KB
 • mapfile_-33_7.obs 4.94KB
 • mapfile_-33_7.trk 10.80KB
 • mapfile_-33_7.vtx 14.86KB
 • mapfile_-33_8.gnd 37.83KB
 • mapfile_-33_8.obs 9.24KB
 • mapfile_-33_8.trk 15.63KB
 • mapfile_-33_8.vtx 23.03KB
 • mapfile_-34_-13.gnd 27.71KB
 • mapfile_-34_-13.obs 20.25KB
 • mapfile_-34_-13.trk 16.96KB
 • mapfile_-34_-13.vtx 25.44KB
 • mapfile_-34_6.gnd 26.39KB
 • mapfile_-34_6.obs 7.01KB
 • mapfile_-34_6.trk 12.13KB
 • mapfile_-34_6.vtx 21.54KB
 • mapfile_-34_7.gnd 35.04KB
 • mapfile_-34_7.obs 9.47KB
 • mapfile_-34_7.trk 20.17KB
 • mapfile_-34_7.vtx 28.59KB
 • mapfile_-35_-13.gnd 26.35KB
 • mapfile_-35_-13.obs 14.45KB
 • mapfile_-35_-13.trk 3.65KB
 • mapfile_-35_-13.vtx 2.06KB
 • mapfile_-35_6.gnd 35.63KB
 • mapfile_-35_6.obs 7.97KB
 • mapfile_-35_6.trk 9.08KB
 • mapfile_-35_6.vtx 8.93KB
 • mapfile_-36_-13.gnd 25.84KB
 • mapfile_-36_-13.obs 15.38KB
 • mapfile_-36_-13.trk 11.18KB
 • mapfile_-36_-13.vtx 19.87KB
 • mapfile_-36_5.gnd 28.93KB
 • mapfile_-36_5.obs 10.38KB
 • mapfile_-36_5.trk 9.26KB
 • mapfile_-36_5.vtx 11.71KB
 • mapfile_-36_6.gnd 22.99KB
 • mapfile_-36_6.obs 5.96KB
 • mapfile_-36_6.trk 4.00KB
 • mapfile_-36_6.vtx 6.14KB
 • mapfile_-37_-13.gnd 24.83KB
 • mapfile_-37_-13.obs 6.03KB
 • mapfile_-37_-13.trk 3.86KB
 • mapfile_-37_-13.vtx 5.21KB
 • mapfile_-37_-14.gnd 22.65KB
 • mapfile_-37_-14.obs 2.04KB
 • mapfile_-37_-14.trk 2.33KB
 • mapfile_-37_-14.vtx 3.17KB
 • mapfile_-37_5.gnd 25.78KB
 • mapfile_-37_5.obs 24.86KB
 • mapfile_-37_5.trk 21.49KB
 • mapfile_-37_5.vtx 25.25KB
 • mapfile_-38_-13.gnd 19.56KB
 • mapfile_-38_-13.obs 288 bytes
 • mapfile_-38_-13.trk 223 bytes
 • mapfile_-38_-13.vtx 1.50KB
 • mapfile_-38_-14.gnd 24.43KB
 • mapfile_-38_-14.obs 12.51KB
 • mapfile_-38_-14.trk 4.22KB
 • mapfile_-38_-14.vtx 8.00KB
 • mapfile_-39_-14.gnd 24.67KB
 • mapfile_-39_-14.obs 23.63KB
 • mapfile_-39_-14.trk 15.40KB
 • mapfile_-39_-14.vtx 20.24KB
 • mapfile_-3_-1.gnd 25.99KB
 • mapfile_-3_-1.obs 2.08KB
 • mapfile_-3_-1.trk 6.44KB
 • mapfile_-3_-1.vtx 10.22KB
 • mapfile_-3_0.gnd 32.87KB
 • mapfile_-3_0.obs 25.86KB
 • mapfile_-3_0.trk 37.52KB
 • mapfile_-3_0.vtx 46.78KB
 • mapfile_-40_-14.gnd 41.71KB
 • mapfile_-40_-14.obs 23.59KB
 • mapfile_-40_-14.trk 41.48KB
 • mapfile_-40_-14.vtx 57.38KB
 • mapfile_-41_-14.gnd 47.09KB
 • mapfile_-41_-14.obs 4.25KB
 • mapfile_-41_-14.trk 5.72KB
 • mapfile_-41_-14.vtx 5.40KB
 • mapfile_-41_-15.gnd 36.81KB
 • mapfile_-41_-15.obs 20 bytes
 • mapfile_-41_-15.trk 20 bytes
 • mapfile_-41_-15.vtx 20 bytes
 • mapfile_-42_-14.gnd 33.71KB
 • mapfile_-42_-14.obs 20 bytes
 • mapfile_-42_-14.trk 20 bytes
 • mapfile_-42_-14.vtx 20 bytes
 • mapfile_-42_-15.gnd 44.43KB
 • mapfile_-42_-15.obs 20 bytes
 • mapfile_-42_-15.trk 3.63KB
 • mapfile_-42_-15.vtx 4.47KB
 • mapfile_-43_-14.obs 20 bytes
 • mapfile_-43_-14.trk 20 bytes
 • mapfile_-43_-15.gnd 155.47KB
 • mapfile_-43_-15.obs 20 bytes
 • mapfile_-43_-15.trk 20 bytes
 • mapfile_-43_-15.vtx 20 bytes
 • mapfile_-44_-15.gnd 135.52KB
 • mapfile_-44_-15.obs 610 bytes
 • mapfile_-44_-15.trk 414 bytes
 • mapfile_-44_-15.vtx 20 bytes
 • mapfile_-45_-15.gnd 144.86KB
 • mapfile_-45_-15.obs 93 bytes
 • mapfile_-45_-15.trk 20 bytes
 • mapfile_-45_-15.vtx 400 bytes
 • mapfile_-46_-15.gnd 134.38KB
 • mapfile_-46_-15.obs 20 bytes
 • mapfile_-46_-15.trk 999 bytes
 • mapfile_-46_-15.vtx 970 bytes
 • mapfile_-47_-15.gnd 139.63KB
 • mapfile_-47_-15.obs 936 bytes
 • mapfile_-47_-15.trk 1,019 bytes
 • mapfile_-47_-15.vtx 1.34KB
 • mapfile_-48_-14.obs 20 bytes
 • mapfile_-48_-15.gnd 127.79KB
 • mapfile_-48_-15.obs 703 bytes
 • mapfile_-48_-15.trk 9.94KB
 • mapfile_-48_-15.vtx 9.67KB
 • mapfile_-49_-14.obs 20 bytes
 • mapfile_-49_-15.gnd 120.57KB
 • mapfile_-49_-15.obs 2.74KB
 • mapfile_-49_-15.trk 2.50KB
 • mapfile_-49_-15.vtx 2.25KB
 • mapfile_-4_-1.gnd 25.44KB
 • mapfile_-4_-1.trk 223 bytes
 • mapfile_-4_-1.vtx 210 bytes
 • mapfile_-4_0.gnd 31.70KB
 • mapfile_-4_0.obs 18.63KB
 • mapfile_-4_0.trk 26.13KB
 • mapfile_-4_0.vtx 29.71KB
 • mapfile_-50_-14.obs 20 bytes
 • mapfile_-50_-15.gnd 112.44KB
 • mapfile_-50_-15.obs 531 bytes
 • mapfile_-50_-15.trk 1.36KB
 • mapfile_-50_-15.vtx 2.06KB
 • mapfile_-51_-14.obs 20 bytes
 • mapfile_-51_-15.gnd 29.54KB
 • mapfile_-51_-15.obs 20 bytes
 • mapfile_-51_-15.trk 20 bytes
 • mapfile_-51_-15.vtx 49.91KB
 • mapfile_-52_-15.gnd 36.01KB
 • mapfile_-52_-15.obs 20 bytes
 • mapfile_-52_-15.trk 20 bytes
 • mapfile_-52_-15.vtx 2.73KB
 • mapfile_-53_-14.obs 20 bytes
 • mapfile_-53_-15.gnd 44.96KB
 • mapfile_-53_-15.obs 20 bytes
 • mapfile_-53_-15.trk 20 bytes
 • mapfile_-53_-15.vtx 20 bytes
 • mapfile_-54_-14.vtx 20 bytes
 • mapfile_-54_-15.gnd 36.27KB
 • mapfile_-54_-15.obs 20 bytes
 • mapfile_-54_-15.trk 20 bytes
 • mapfile_-54_-15.vtx 20 bytes
 • mapfile_-55_-15.vtx 20 bytes
 • mapfile_-5_-1.gnd 39.68KB
 • mapfile_-5_-1.obs 20.08KB
 • mapfile_-5_-1.trk 15.93KB
 • mapfile_-5_-1.vtx 20.06KB
 • mapfile_-5_0.gnd 32.36KB
 • mapfile_-5_0.obs 17.54KB
 • mapfile_-5_0.trk 10.09KB
 • mapfile_-5_0.vtx 13.38KB
 • mapfile_-6_-1.gnd 41.44KB
 • mapfile_-6_-1.obs 18.56KB
 • mapfile_-6_-1.trk 23.07KB
 • mapfile_-6_-1.vtx 30.08KB
 • mapfile_-6_0.gnd 32.52KB
 • mapfile_-6_0.obs 1.76KB
 • mapfile_-6_0.trk 4.01KB
 • mapfile_-6_0.vtx 5.77KB
 • mapfile_-7_-1.gnd 41.45KB
 • mapfile_-7_-1.obs 7.34KB
 • mapfile_-7_-1.trk 19.15KB
 • mapfile_-7_-1.vtx 24.70KB
 • mapfile_-8_-1.gnd 42.78KB
 • mapfile_-8_-1.obs 8.60KB
 • mapfile_-8_-1.trk 11.47KB
 • mapfile_-8_-1.vtx 10.22KB
 • mapfile_-9_-1.gnd 43.42KB
 • mapfile_-9_-1.obs 21.57KB
 • mapfile_-9_-1.trk 32.99KB
 • mapfile_-9_-1.vtx 40.10KB
 • mapfile_0_-1.gnd 27.08KB
 • mapfile_0_-1.obs 3.27KB
 • mapfile_0_-1.trk 10.03KB
 • mapfile_0_-1.vtx 14.68KB
 • mapfile_0_0.gnd 40.51KB
 • mapfile_0_0.obs 53.83KB
 • mapfile_0_0.rlr 232 bytes
 • mapfile_0_0.trk 79.76KB
 • mapfile_0_0.vtx 96.50KB
 • mapfile_0_1.gnd 30.42KB
 • mapfile_0_1.obs 2.80KB
 • mapfile_0_1.trk 6.27KB
 • mapfile_0_1.vtx 8.55KB
 • mapfile_10_-1.gnd 36.24KB
 • mapfile_10_-1.trk 4.33KB
 • mapfile_10_-1.vtx 5.59KB
 • mapfile_10_0.gnd 54.98KB
 • mapfile_10_0.obs 26.48KB
 • mapfile_10_0.trk 25.46KB
 • mapfile_10_0.vtx 32.30KB
 • mapfile_10_2.gnd 37.80KB
 • mapfile_10_2.obs 4.89KB
 • mapfile_10_2.trk 9.72KB
 • mapfile_10_2.vtx 11.71KB
 • mapfile_10_3.gnd 29.46KB
 • mapfile_10_3.obs 270 bytes
 • mapfile_10_3.trk 2.14KB
 • mapfile_10_3.vtx 2.43KB
 • mapfile_11_0.gnd 45.81KB
 • mapfile_11_0.obs 30.23KB
 • mapfile_11_0.trk 25.11KB
 • mapfile_11_0.vtx 33.79KB
 • mapfile_12_0.obs 20 bytes
 • mapfile_1_-1.gnd 33.49KB
 • mapfile_1_-1.obs 7.26KB
 • mapfile_1_-1.trk 43.74KB
 • mapfile_1_-1.vtx 51.60KB
 • mapfile_1_0.gnd 33.84KB
 • mapfile_1_0.obs 53.46KB
 • mapfile_1_0.trk 96.65KB
 • mapfile_1_0.vtx 116.73KB
 • mapfile_1_1.gnd 43.93KB
 • mapfile_1_1.obs 81.31KB
 • mapfile_1_1.trk 136.97KB
 • mapfile_1_1.vtx 191.24KB
 • mapfile_1_10.gnd 47.91KB
 • mapfile_1_10.obs 13.49KB
 • mapfile_1_10.trk 8.86KB
 • mapfile_1_10.vtx 12.08KB
 • mapfile_1_11.gnd 38.89KB
 • mapfile_1_11.obs 1.66KB
 • mapfile_1_11.trk 4.61KB
 • mapfile_1_11.vtx 4.66KB
 • mapfile_1_12.gnd 47.02KB
 • mapfile_1_12.obs 166 bytes
 • mapfile_1_12.trk 1,023 bytes
 • mapfile_1_12.vtx 1.50KB
 • mapfile_1_13.gnd 50.16KB
 • mapfile_1_13.trk 808 bytes
 • mapfile_1_13.vtx 970 bytes
 • mapfile_1_2.gnd 46.72KB
 • mapfile_1_2.obs 14.88KB
 • mapfile_1_2.trk 17.33KB
 • mapfile_1_2.vtx 20.06KB
 • mapfile_1_3.gnd 41.46KB
 • mapfile_1_3.obs 4.40KB
 • mapfile_1_3.trk 10.52KB
 • mapfile_1_3.vtx 12.45KB
 • mapfile_1_4.gnd 48.47KB
 • mapfile_1_4.obs 15.96KB
 • mapfile_1_4.trk 7.20KB
 • mapfile_1_4.vtx 8.93KB
 • mapfile_1_5.gnd 50.33KB
 • mapfile_1_5.obs 10.98KB
 • mapfile_1_5.trk 13.73KB
 • mapfile_1_5.vtx 19.13KB
 • mapfile_1_6.gnd 45.56KB
 • mapfile_1_6.obs 6.97KB
 • mapfile_1_6.trk 7.77KB
 • mapfile_1_6.vtx 8.74KB
 • mapfile_1_7.gnd 47.97KB
 • mapfile_1_7.obs 29.07KB
 • mapfile_1_7.trk 17.96KB
 • mapfile_1_7.vtx 29.55KB
 • mapfile_1_8.gnd 48.29KB
 • mapfile_1_8.obs 16.45KB
 • mapfile_1_8.trk 15.50KB
 • mapfile_1_8.vtx 18.76KB
 • mapfile_1_9.gnd 60.45KB
 • mapfile_1_9.obs 10.94KB
 • mapfile_1_9.trk 10.02KB
 • mapfile_1_9.vtx 13.38KB
 • mapfile_2_-1.gnd 38.78KB
 • mapfile_2_-1.obs 48.96KB
 • mapfile_2_-1.trk 63.34KB
 • mapfile_2_-1.vtx 81.89KB
 • mapfile_2_-2.gnd 34.98KB
 • mapfile_2_-2.obs 19.09KB
 • mapfile_2_-2.trk 18.26KB
 • mapfile_2_-2.vtx 22.47KB
 • mapfile_2_-20.trk 20 bytes
 • mapfile_2_-21.gnd 145.56KB
 • mapfile_2_-21.obs 20 bytes
 • mapfile_2_-21.trk 20 bytes
 • mapfile_2_-21.vtx 210 bytes
 • mapfile_2_-22.gnd 163.92KB
 • mapfile_2_-22.obs 1.61KB
 • mapfile_2_-22.trk 3.96KB
 • mapfile_2_-22.vtx 7.10KB
 • mapfile_2_-23.gnd 97.35KB
 • mapfile_2_-23.obs 3.13KB
 • mapfile_2_-23.trk 1.55KB
 • mapfile_2_-23.vtx 3.00KB
 • mapfile_2_-3.gnd 43.70KB
 • mapfile_2_-3.obs 34.23KB
 • mapfile_2_-3.trk 10.22KB
 • mapfile_2_-3.vtx 12.27KB
 • mapfile_2_-4.gnd 39.38KB
 • mapfile_2_-4.obs 36.06KB
 • mapfile_2_-4.trk 26.23KB
 • mapfile_2_-4.vtx 34.35KB
 • mapfile_2_-5.gnd 37.54KB
 • mapfile_2_-5.obs 34.57KB
 • mapfile_2_-5.trk 34.24KB
 • mapfile_2_-5.vtx 47.72KB
 • mapfile_2_-6.gnd 151.63KB
 • mapfile_2_-6.obs 1.97KB
 • mapfile_2_-6.trk 2.65KB
 • mapfile_2_-6.vtx 4.86KB
 • mapfile_2_0.gnd 32.86KB
 • mapfile_2_0.obs 44.51KB
 • mapfile_2_0.trk 57.30KB
 • mapfile_2_0.vtx 77.26KB
 • mapfile_2_1.gnd 50.09KB
 • mapfile_2_1.obs 14.56KB
 • mapfile_2_1.trk 23.16KB
 • mapfile_2_1.vtx 28.04KB
 • mapfile_2_10.gnd 63.13KB
 • mapfile_2_10.obs 422 bytes
 • mapfile_2_10.trk 1.35KB
 • mapfile_2_10.vtx 1.88KB
 • mapfile_2_11.gnd 56.74KB
 • mapfile_2_11.obs 12.48KB
 • mapfile_2_11.trk 8.90KB
 • mapfile_2_11.vtx 11.71KB
 • mapfile_2_12.gnd 63.48KB
 • mapfile_2_12.obs 6.07KB
 • mapfile_2_12.trk 8.15KB
 • mapfile_2_12.vtx 10.60KB
 • mapfile_2_13.gnd 38.59KB
 • mapfile_2_13.obs 53.58KB
 • mapfile_2_13.trk 45.91KB
 • mapfile_2_13.vtx 60.04KB
 • mapfile_2_14.gnd 34.03KB
 • mapfile_2_14.obs 23.38KB
 • mapfile_2_14.trk 27.93KB
 • mapfile_2_14.vtx 35.29KB
 • mapfile_2_3.obs 227 bytes
 • mapfile_2_4.obs 93 bytes
 • mapfile_2_7.vtx 20 bytes
 • mapfile_3_-1.gnd 32.44KB
 • mapfile_3_-1.obs 34.79KB
 • mapfile_3_-1.trk 30.68KB
 • mapfile_3_-1.vtx 41.48KB
 • mapfile_3_-10.gnd 123.18KB
 • mapfile_3_-10.obs 156 bytes
 • mapfile_3_-10.trk 223 bytes
 • mapfile_3_-10.vtx 400 bytes
 • mapfile_3_-11.gnd 162.66KB
 • mapfile_3_-11.obs 4.05KB
 • mapfile_3_-11.trk 223 bytes
 • mapfile_3_-11.vtx 400 bytes
 • mapfile_3_-12.gnd 147.65KB
 • mapfile_3_-12.obs 589 bytes
 • mapfile_3_-12.trk 605 bytes
 • mapfile_3_-12.vtx 1.72KB
 • mapfile_3_-13.gnd 136.82KB
 • mapfile_3_-13.obs 314 bytes
 • mapfile_3_-13.trk 223 bytes
 • mapfile_3_-13.vtx 20 bytes
 • mapfile_3_-15.vtx 20 bytes
 • mapfile_3_-18.gnd 35.12KB
 • mapfile_3_-18.trk 20 bytes
 • mapfile_3_-18.vtx 20 bytes
 • mapfile_3_-19.gnd 158.35KB
 • mapfile_3_-19.obs 20 bytes
 • mapfile_3_-19.rlr 20 bytes
 • mapfile_3_-19.trk 1.15KB
 • mapfile_3_-19.vtx 1.32KB
 • mapfile_3_-2.vtx 210 bytes
 • mapfile_3_-20.gnd 117.97KB
 • mapfile_3_-20.obs 156 bytes
 • mapfile_3_-20.rlr 20 bytes
 • mapfile_3_-20.trk 223 bytes
 • mapfile_3_-20.vtx 210 bytes
 • mapfile_3_-21.gnd 136.46KB
 • mapfile_3_-21.obs 20 bytes
 • mapfile_3_-21.trk 20 bytes
 • mapfile_3_-21.vtx 400 bytes
 • mapfile_3_-22.gnd 41.11KB
 • mapfile_3_-22.obs 155 bytes
 • mapfile_3_-22.trk 223 bytes
 • mapfile_3_-22.vtx 20 bytes
 • mapfile_3_-5.obs 715 bytes
 • mapfile_3_-6.gnd 120.72KB
 • mapfile_3_-6.obs 1.94KB
 • mapfile_3_-6.trk 223 bytes
 • mapfile_3_-6.vtx 20 bytes
 • mapfile_3_-7.gnd 127.58KB
 • mapfile_3_-7.obs 20 bytes
 • mapfile_3_-7.trk 20 bytes
 • mapfile_3_-7.vtx 408 bytes
 • mapfile_3_-8.gnd 109.20KB
 • mapfile_3_-8.obs 20 bytes
 • mapfile_3_-8.trk 20 bytes
 • mapfile_3_-8.vtx 20 bytes
 • mapfile_3_-9.gnd 118.56KB
 • mapfile_3_-9.obs 20 bytes
 • mapfile_3_-9.trk 20 bytes
 • mapfile_3_-9.vtx 20 bytes
 • mapfile_3_0.gnd 30.07KB
 • mapfile_3_0.obs 654 bytes
 • mapfile_3_0.trk 1.72KB
 • mapfile_3_0.vtx 1.88KB
 • mapfile_3_1.gnd 47.10KB
 • mapfile_3_1.obs 24.28KB
 • mapfile_3_1.trk 20.74KB
 • mapfile_3_1.vtx 25.25KB
 • mapfile_4_-1.gnd 41.07KB
 • mapfile_4_-1.obs 27.12KB
 • mapfile_4_-1.trk 13.40KB
 • mapfile_4_-1.vtx 15.61KB
 • mapfile_4_-12.gnd 88.41KB
 • mapfile_4_-12.obs 20 bytes
 • mapfile_4_-12.trk 20 bytes
 • mapfile_4_-12.vtx 20 bytes
 • mapfile_4_-13.gnd 151.31KB
 • mapfile_4_-13.obs 1.47KB
 • mapfile_4_-13.trk 820 bytes
 • mapfile_4_-13.vtx 6.73KB
 • mapfile_4_-14.gnd 167.32KB
 • mapfile_4_-14.obs 156 bytes
 • mapfile_4_-14.trk 987 bytes
 • mapfile_4_-14.vtx 1.13KB
 • mapfile_4_-15.gnd 164.05KB
 • mapfile_4_-15.obs 20 bytes
 • mapfile_4_-15.trk 20 bytes
 • mapfile_4_-15.vtx 20 bytes
 • mapfile_4_-16.gnd 145.82KB
 • mapfile_4_-16.obs 20 bytes
 • mapfile_4_-16.trk 20 bytes
 • mapfile_4_-16.vtx 20 bytes
 • mapfile_4_-17.gnd 153.38KB
 • mapfile_4_-17.obs 156 bytes
 • mapfile_4_-17.trk 223 bytes
 • mapfile_4_-17.vtx 210 bytes
 • mapfile_4_-18.gnd 137.21KB
 • mapfile_4_-18.obs 477 bytes
 • mapfile_4_-18.trk 223 bytes
 • mapfile_4_-18.vtx 10.26KB
 • mapfile_4_-19.gnd 137.65KB
 • mapfile_4_-19.obs 437 bytes
 • mapfile_4_-19.trk 223 bytes
 • mapfile_4_-19.vtx 20 bytes
 • mapfile_4_1.gnd 38.07KB
 • mapfile_4_1.obs 17.98KB
 • mapfile_4_1.trk 12.46KB
 • mapfile_4_1.vtx 16.53KB
 • mapfile_5_-1.gnd 54.54KB
 • mapfile_5_-1.obs 27.77KB
 • mapfile_5_-1.trk 13.78KB
 • mapfile_5_-1.vtx 17.46KB
 • mapfile_5_-12.obs 20 bytes
 • mapfile_5_-13.obs 20 bytes
 • mapfile_5_0.gnd 35.27KB
 • mapfile_5_0.obs 1.08KB
 • mapfile_5_0.vtx 400 bytes
 • mapfile_5_1.gnd 34.37KB
 • mapfile_5_1.obs 42.81KB
 • mapfile_5_1.trk 13.04KB
 • mapfile_5_1.vtx 23.43KB
 • mapfile_5_2.obs 20 bytes
 • mapfile_6_-1.gnd 52.63KB
 • mapfile_6_-1.obs 12.85KB
 • mapfile_6_-1.trk 13.05KB
 • mapfile_6_-1.vtx 15.42KB
 • mapfile_6_0.gnd 38.32KB
 • mapfile_6_0.obs 3.71KB
 • mapfile_6_0.trk 2.90KB
 • mapfile_6_0.vtx 3.92KB
 • mapfile_6_1.gnd 51.55KB
 • mapfile_6_1.obs 6.11KB
 • mapfile_6_1.trk 4.53KB
 • mapfile_6_1.vtx 5.77KB
 • mapfile_6_2.gnd 44.93KB
 • mapfile_6_2.obs 9.76KB
 • mapfile_6_2.trk 8.73KB
 • mapfile_6_2.vtx 12.27KB
 • mapfile_7_-1.gnd 41.55KB
 • mapfile_7_-1.obs 16.54KB
 • mapfile_7_-1.trk 15.33KB
 • mapfile_7_-1.vtx 21.96KB
 • mapfile_7_0.gnd 43.14KB
 • mapfile_7_0.obs 154 bytes
 • mapfile_7_0.trk 629 bytes
 • mapfile_7_0.vtx 590 bytes
 • mapfile_7_1.gnd 58.28KB
 • mapfile_7_1.obs 3.38KB
 • mapfile_7_1.trk 1.72KB
 • mapfile_7_1.vtx 1.88KB
 • mapfile_7_2.gnd 57.01KB
 • mapfile_7_2.obs 24.98KB
 • mapfile_7_2.trk 12.45KB
 • mapfile_7_2.vtx 17.09KB
 • mapfile_8_-1.gnd 42.89KB
 • mapfile_8_-1.obs 25.19KB
 • mapfile_8_-1.trk 19.54KB
 • mapfile_8_-1.vtx 26.74KB
 • mapfile_8_0.gnd 40.93KB
 • mapfile_8_0.obs 3.43KB
 • mapfile_8_0.trk 5.32KB
 • mapfile_8_0.vtx 6.70KB
 • mapfile_8_2.gnd 60.56KB
 • mapfile_8_2.obs 35.16KB
 • mapfile_8_2.trk 19.86KB
 • mapfile_8_2.vtx 25.63KB
 • mapfile_9_-1.gnd 47.04KB
 • mapfile_9_-1.obs 3.77KB
 • mapfile_9_-1.trk 5.52KB
 • mapfile_9_-1.vtx 8.93KB
 • mapfile_9_0.gnd 49.00KB
 • mapfile_9_0.obs 10.50KB
 • mapfile_9_0.trk 16.48KB
 • mapfile_9_0.vtx 21.54KB
 • mapfile_9_2.gnd 55.89KB
 • mapfile_9_2.obs 34.02KB
 • mapfile_9_2.trk 38.05KB
 • mapfile_9_2.vtx 47.71KB
 • mapfile_9_3.gnd 41.69KB
 • mapfile_9_3.trk 2.11KB
 • mapfile_9_3.vtx 2.25KB
 • mapfile_index.obs 17.55KB
 • mapfile_index.rlr 28 bytes
 • mapfile_index.trk 5.22KB
 • mapfile_index.vtx 868 bytes
 • thumbnail.jpg 226.55KB