New K Naczepa Laweta Stojąca

K Naczepa Laweta Stojąca

<kuid:405057:101926>

Author: ViciA_007
Kind: scenery
Build: 2.0
Size: 849.69KB
Uploaded: 2023-11-19
Loadings:
2
-
0
+

K Naczepa Laweta Stojąca

K Naczepa Laweta Stojąca

Author: Kanclerz

  K Naczepa Laweta Stojąca
 • $screenshot$.jpg 19.88KB
 • cien-cien.texture.txt 43 bytes
 • cien.tga 4.04KB
 • config.txt 1.79KB
 • laweta.im 177.26KB
 • naczepa.texture.txt 30 bytes
 • naczepa.tga 768.04KB
 • podloga.texture.txt 30 bytes
 • podloga.tga 384.04KB

Zabrania sie wykorzystywania dodatkow na innych stronach, przemalowywania, sprzedawania bez zgody autora,
a zwłaszcza wpierdalania na płatne mapy zjebie Kgridzie i chuje z Rumunii.

You can't use this creation on other sites, painting it, selling without permission from the author. Ohterwise its forbidden using on shitty payware maps including bitch Kgrid and Romanian payware maps

VE48: This asset uses an obsolete trainz-build number. Trainz-build numbers below 3.5 are no longer supported.
VE109: The low-detail meshes total more than 500 polygons. This may have a negative impact on performance: 0: 3374