New no image

Fence - wirefence red 01

<kuid:440847:23007>

Author: wujekczarls
Kind: track
Build: 2.4
Size: 43.00KB
Uploaded: 2023-11-19
Web-site: trainzmaps.pl/
Loadings:
1
-
0
+

Fence - wirefence red 01

Author: Wujek 082 (wujekczarls)

  Fence - wirefence red 01
 • config.txt 1.91KB
 • div
 • div.im 1.63KB
 • slupek.texture.txt 32 bytes
 • end
 • end.im 1.63KB
 • slupek.texture.txt 32 bytes
 • plot.im 2.16KB
 • siatka-siatka.texture.txt 61 bytes
 • siatka.tga 64.04KB
 • slupek.texture.txt 29 bytes
 • slupek.tga 24.04KB
 • start
 • slupek.texture.txt 32 bytes
 • start.im 1.63KB

Only for free use. // Zabrania się umieszczania dodatku na płatnych mapach, lub redystrybucji w celach zarobkowych. Modyfikacje i publikacja jedynie za zgodą autora.

VE30: The tag 'image' in '0' refers to a nonexistent file: '$screenshot$.jpg'.

VE48: This asset uses an obsolete trainz-build number. Trainz-build numbers below 3.5 are no longer supported.