PKP EU07-205

<kuid:517107:1002>

Author: shinkadamo
Kind: traincar
Build: 2.0
Size: 7.36MB
Uploaded: 2019-03-07
Web-site: stacjazary.pl
Loadings:
137
-
1
+

PKP EU07-205

EU07- seria normalnotorowych uniwersalnych lokomotyw elektrycznych, produkcji polskiej na licencji angielskiej. Podobnie, jak inne lokomotywy elektryczne i zestawy trakcyjne eksploatowane w Polsce, EU07 pracuja w sieci trakcyjnej pradu stalego, o napieciu 3 kV.

Author: zgred07 (repaint - shinkadamo)

  PKP EU07-205
 • $screenshot$.jpg 37.50KB
 • 4e_art
 • 4e_art_icon.texture.txt 71 bytes
 • 4e_art_icon.tga 32.04KB
 • 4e_body
 • 4e.im 416.12KB
 • 4e.lm.txt 252 bytes
 • 4e_aku.texture.txt 29 bytes
 • 4e_aku.tga 768.04KB
 • 4e_base_l.texture.txt 32 bytes
 • 4e_base_l.tga 768.04KB
 • 4e_base_p.texture.txt 32 bytes
 • 4e_base_p.tga 768.04KB
 • 4e_bufor.texture.txt 31 bytes
 • 4e_bufor.tga 192.04KB
 • 4e_bufor_2.texture.txt 33 bytes
 • 4e_bufor_2.tga 96.04KB
 • 4e_c1.texture.txt 28 bytes
 • 4e_c1.tga 1.50MB
 • 4e_c2.texture.txt 28 bytes
 • 4e_c2.tga 1.50MB
 • 4e_cien-4e_cien_a.texture.txt 51 bytes
 • 4e_cien.tga 24.04KB
 • 4e_cien_a.bmp 24.05KB
 • 4e_cz.texture.txt 28 bytes
 • 4e_cz.tga 12.04KB
 • 4e_czol.texture.txt 30 bytes
 • 4e_czol.tga 768.04KB
 • 4e_dach.texture.txt 30 bytes
 • 4e_dach.tga 768.04KB
 • 4e_dach_2.texture.txt 32 bytes
 • 4e_dach_2.tga 384.04KB
 • 4e_dach_3.texture.txt 32 bytes
 • 4e_dach_3.tga 24.04KB
 • 4e_dach_4.texture.txt 32 bytes
 • 4e_dach_4.tga 768.04KB
 • 4e_dach_d.texture.txt 32 bytes
 • 4e_dach_d.tga 48.04KB
 • 4e_drab.texture.txt 30 bytes
 • 4e_drab.tga 3.04KB
 • 4e_electric.texture.txt 34 bytes
 • 4e_electric.tga 24.04KB
 • 4e_gniazdo.texture.txt 33 bytes
 • 4e_gniazdo.tga 48.04KB
 • 4e_idle_cz.texture.txt 33 bytes
 • 4e_idle_cz.tga 3.04KB
 • 4e_idle_z.texture.txt 32 bytes
 • 4e_idle_z.tga 3.04KB
 • 4e_kab.im 15.82KB
 • 4e_kab.texture.txt 29 bytes
 • 4e_kab.tga 192.04KB
 • 4e_kon.texture.txt 29 bytes
 • 4e_kon.tga 24.04KB
 • 4e_kon2.texture.txt 30 bytes
 • 4e_kon2.tga 12.04KB
 • 4e_lamp.texture.txt 30 bytes
 • 4e_lamp.tga 768.04KB
 • 4e_lamp_sz.texture.txt 33 bytes
 • 4e_lamp_sz.tga 12.04KB
 • 4e_lem.texture.txt 29 bytes
 • 4e_lem.tga 192.04KB
 • 4e_low.im 232.75KB
 • 4e_lust.texture.txt 30 bytes
 • 4e_lust.tga 12.04KB
 • 4e_naw.texture.txt 29 bytes
 • 4e_naw.tga 812 bytes
 • 4e_okna.texture.txt 30 bytes
 • 4e_okna.tga 12.04KB
 • 4e_polka_a-4e_polka_a.texture.txt 55 bytes
 • 4e_polka_a.bmp 2.06KB
 • 4e_polka_a.tga 6.04KB
 • 4e_pr.texture.txt 28 bytes
 • 4e_pr.tga 3.04KB
 • 4e_pr_2.texture.txt 30 bytes
 • 4e_pr_2.tga 3.04KB
 • 4e_pr_3.texture.txt 30 bytes
 • 4e_pr_3.tga 3.04KB
 • 4e_pr_4.texture.txt 30 bytes
 • 4e_pr_4.tga 96.04KB
 • 4e_pr_5.texture.txt 30 bytes
 • 4e_pr_5.tga 12.04KB
 • 4e_przew.texture.txt 31 bytes
 • 4e_przew.tga 12.04KB
 • 4e_ryn.texture.txt 29 bytes
 • 4e_ryn.tga 3.04KB
 • 4e_shp-4e_shp.texture.txt 47 bytes
 • 4e_shp.bmp 8.06KB
 • 4e_shp.tga 24.04KB
 • 4e_sprzeg.texture.txt 32 bytes
 • 4e_sprzeg.tga 12.04KB
 • 4e_tr.texture.txt 28 bytes
 • 4e_tr.tga 3.04KB
 • 4e_vlow.im 58.25KB
 • 4e_w_1-4e_w_1_a.texture.txt 49 bytes
 • 4e_w_1-4e_w_1_a_b.texture.txt 51 bytes
 • 4e_w_1.tga 96.04KB
 • 4e_w_1_a.bmp 96.05KB
 • 4e_w_1_a_b.bmp 32.21KB
 • 4e_w_2-4e_w_2_a.texture.txt 49 bytes
 • 4e_w_2-4e_w_2_a_b.texture.txt 51 bytes
 • 4e_w_2.tga 96.04KB
 • 4e_w_2_a.bmp 96.05KB
 • 4e_w_2_a_b.bmp 32.34KB
 • 4e_wenty.texture.txt 31 bytes
 • 4e_wenty.tga 48.04KB
 • 4e_ws.texture.txt 28 bytes
 • 4e_ws.tga 3.04KB
 • 4e_wyc.texture.txt 29 bytes
 • 4e_wyc.tga 3.04KB
 • pb0.im 3.90KB
 • pb1.im 3.90KB
 • pb2.im 5.21KB
 • tb0.im 3.90KB
 • tb1.im 3.90KB
 • tb2.im 5.21KB
 • 4e_lamp
 • 4e_lamp.texture.txt 30 bytes
 • 4e_lamp.tga 768.04KB
 • pb0.im 3.96KB
 • pb1.im 3.95KB
 • pb2.im 5.21KB
 • tb0.im 3.96KB
 • tb1.im 3.96KB
 • tb2.im 5.21KB
 • config.txt 6.15KB
 • lsc.gs 22.63KB
 • night
 • 4e_kab.im 15.82KB
 • 4e_kab.texture.txt 29 bytes
 • 4e_kab.tga 192.04KB
 • 4e_w_1-4e_w_1_a_b.texture.txt 51 bytes
 • 4e_w_1.tga 96.04KB
 • 4e_w_1_a_b.bmp 32.21KB
 • 4e_w_2-4e_w_2_a_b.texture.txt 51 bytes
 • 4e_w_2.tga 96.04KB
 • 4e_w_2_a_b.bmp 32.34KB
 • shadow
 • shadow.im 100.60KB
 • shadow.texture.txt 29 bytes
 • shadow.tga 812 bytes

All rights reserved. Copying, modifying, distribution whitout agreement author forbidden.

User photos

No one has added a photo of this object yet